BCAA staat voor Branched-Chain Amino Acid. In gewoon Nederlands betekent dit ‘vertakte keten aminozuren’. Het gaat om de drie essentiële aminozuren leucine, isoleucine en valine. De BCAA’s vormen gezamenlijk eenderde van je spieren en zijn betrokken bij je spieropbouw.

In de normale voeding zitten de BCAA’s in eieren, zuivelproducten, vlees en bonen. Ze komen meestal gezamenlijk voor en worden ook verwerkt in allerlei andere supplementen als sportdranken of in combinatie met andere aminozuren en/of koolhydraten.

Mentale vermoeidheid tijdens inspanning wordt toegeschreven aan nadelige effecten op het centrale zenuwstelsel (CZS), voornamelijk op de hersenen, en wordt daarom ‘CZS-vermoeidheid’ genoemd. Lage BCAA-waarden in combinatie met hoge waarden van het vrije aminozuur tryptofaan in het bloed zouden vermoeidheid van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Theoretisch zou BCAA-suppletie helpen om een optimale verhouding van vrij tryptofaan versus BCAA’s te bewerkstelligen en de snelle entree van vrij tryptofaan in de hersenen voorkomen, zodat de opbouw van de ‘slaapopwekkende’ neurotransmitter serotonine wordt afgeremd. Onderzoek laat tegenstrijdige berichten zien. Aan de ene kant meldt een aantal studies een verbetering van het mentale prestatievermogen en het uithoudingsvermogen wanneer vlak voor een wedstrijd gesupplementeerd wordt. Aan de andere kant staan studies die noch bij getrainden noch bij ongetrainden enig effect van BCAA’s hebben mogen noteren.

De laatste jaren wordt ook gekeken naar het effect van BCAA’s tijdens en na inspanning. Wanneer BCAA’s worden gesuppleerd tijdens of na inspanning lijkt de spierschade minder en wordt sneller de eiwitopbouw in gang gezet. Of dit op termijn ook tot meer spiermassa leidt zal uit nader onderzoek moeten blijken.