Het holistische uitgangspunt:

U wordt als geheel gezien, en behandeld. Dus al uw klachten, maar ook hoe u de wereld ervaart, wordt door de homeopaten meegenomen bij het kiezen van een geneesmiddel.

Behandeling van de gehele mens

We behandelen niet alleen de klacht maar we kijken ook hoe het ontstaan is en wat voor omstandigheden er waren. We proberen de oorzaak op te sporen en die aan te pakken.

Individuele benadering

Er is in de homeopathie geen standaard behandelplan bij bepaalde klachten. We kijken altijd naar het gehele mensbeeld en zullen op basis daarvan een individueel behandelplan voor u maken.

Bevordering van de eigen geneeskracht van het lichaam

We zorgen er voor dat uw eigen lichaam sterker en vitaler wordt. Zo zult u steeds gezonder worden. Dit heeft ook als voordeel dat u niet afhankelijk wordt van medicijnen. U neemt de homeopathische middelen altijd maar voor een beperkte periode. Uw lichaam moet sterker worden en dan heeft u het niet meer nodig.

Aandacht voor de basisvoorwaarden voor gezondheid:

Goede voeding
Goede hygiëne
Voldoende beweging liefst in de buitenlucht
Evenwicht tussen arbeid en rust
Goede sociale omstandigheden

De oorzaak opsporen en behandelen

Homeopathie is geen onderdrukkende therapie en we doen niet aan symptoombestrijding. Daardoor wordt u echt beter, in plaats van dat de symptomen alleen maar weg zijn en u eigenlijk niet genezen bent.

Energetische prikkel

Er wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke prikkel. Deze prikkel is zeer subtiel en u zult daardoor ook geen bijwerkingen van de homeopathische middelen ondervinden.

Geen dierproeven

De homeopathische middelen worden nooit getest op dieren. Onderzoeken worden altijd gedaan op mensen die dat vrijwillig doen.

Mede verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn genezing

U gaat uw eigen genezingsproces aan. Daardoor zult u veel leren over uzelf en duidelijkheid krijgen waarom u ziek bent en wat u er van kunt leren om het te helpen voorkomen. Vaak kunt u een waardevolle les leren van het ziek zijn.

Geen bijwerkingen van de medicijnen

Doordat de medicijnen gemaakt zijn van verdunde stoffen zult u geen bijwerkingen van de medicijnen ervaren.